Tagged: YGS sıvanın sorunları

0

Sınava Endeksli Eğitim Modeli

YGS’de Sorun Sınav Şeklinden Çok Sınava Endeksli Eğitim Modelinden Kaynaklanıyor Prof. Dr. İbrahim Ortaş, Çukurova Üniversitesi, iortas@cu.edu.tr Yetkililerin Açıklamalarının Sınava Girenleri Tatmin Etmediği Görülüyor OSYM’de yapılan sınavın basına yansıyan kitapçığının cevap anahtarındaki matematik sorularının...

Editor Picks