Tagged: temsilde istikrar

Seçim Barajı 2

Seçim Barajı

Demokrasilerde halk iradesinin yönetime yansımasının en önemli yolu belli aralıklarla serbest, eşit ve adaletli seçimlerin yapılmasıdır. Ülkemizde de dört yılda bir irili-ufaklı bir çok siyasi partinin katıldığı seçimler yapılmaktadır. Bu seçimlerde çağdaş Avrupa’nın hiç...

Editor Picks