Tagged: TBMM

Seçim Barajı 2

Seçim Barajı

Demokrasilerde halk iradesinin yönetime yansımasının en önemli yolu belli aralıklarla serbest, eşit ve adaletli seçimlerin yapılmasıdır. Ülkemizde de dört yılda bir irili-ufaklı bir çok siyasi partinin katıldığı seçimler yapılmaktadır. Bu seçimlerde çağdaş Avrupa’nın hiç...

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI 0

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI VE 3 MART 1924 TARİHLİ KANUNLARIN TÜRKİYE’NİN LAİKLEŞMESİNDEKİ YERİ 3 Mart 1924 tarihi Cumhuriyet’in laikleşmesi açsısından önemli bir yere sahiptir. 86 yıl önce TBMM’de kabul edilen üç kanunla: 1) Halifeliğe son verilerek...

Editor Picks