Tagged: strateji ile güvenlik arasınaki ilişkiler

0

Güvenlik Stratejisi

“Stratejik” Güvenlik Strateji; herhangi bir tarafça, herhangi bir şey için ortaya konulur. Bu manada, stratejisiz bir güvenlik düşünülemez. Strateji ve güvenlik kavramlarını tek tek ele aldığımızda da aslında birbirlerine ne kadar yakın olduklarını görebiliyoruz....

Editor Picks