Tagged: İslam Hukuku

Osmanlı Devletinde Gayrimüslimlerin Hukuki Statüsü 0

Osmanlı Devletinde Gayrimüslimlerin Hukuki Statüsü

Osmanlı Devleti yaklaşık olarak 620 yıl boyunca din, dil, mezhep, kültür vb açıdan farklı olan toplumları bir arada barındırmıştır. Kalabalık ve hakim müslüman nüfusu yanında gayrimüslim nüfus da azınsanmayacak miktardadır. Dinsel bir devlet olan...

Editor Picks