Tagged: Cumhuriyetçilik

10.KONU: Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 0

10.KONU: Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürkçülük; Atatürk ilkelerinden; devrimlerinden; Atatürk’ün devlet, toplum, eğitim, hukuk, ekonomi vb. konulara dair ortaya koyduğu temel esaslardan meydana gelen bir sistemdir. Bu sistemin en önemli parçası ise devrimleri felesefi temellere dayandıran altı temel ilkedir....

Editor Picks