Category: Kİtap Tanıtımları

0

Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950

Demokrasi bir özgürlükler sistemidir. Bu sistemin topluma yerleşmesi ve kökleşmesi belki de uzun bir süreci gerektiren bir durumdur. Bu gün Türkiye’de karşı karşıya olunan sorunlar ve Türkiye’nin demokratikleşme konusunda geldiği nokta sürekli tartışılmaktadır. Bu sorunların...

0

6-7 Eylül Olayları

Cumhuriyet dönemi azınlık politikaları ve stratejileri bağlamında 6-7 Eylül Olayları adlı eser genel itibariyle başta İstanbul olmak üzere Gayrimüslim vatandaşların yaşadığı kentlerde 6-7 Eylül 1955 tarihinde yaşanan acı olaylar akıcı bir üslup ile ele...

Salkım Hanımın Taneleri 0

Salkım Hanımın Taneleri

 Salkım Hanımın Tanaleri adlı eser 1942 yılında çıkarılan Varlık Vergisini ödemeyenlerin yol, köprü, maden ve taş ocaklarında zorunlu çalıştırılmasını konu edinir. Eser sinemaya da uyarlanmıştır

Yakın Dönem Türk Politik Tarihi 0

Yakın Dönem Türk Politik Tarihi

Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, günümüz Türkiye’sinin konularını ve sorunlarını öğrenebilmeye katkıda bulunmak üzere, kendi alanlarında uzman yazarlar tarafından hazırlanmış bir kitaptır. İç ve dış politika olmak üzere iki ana bölümden oluşan kitap, belge...

Editor Picks