Category: Çalışma Notları

10.KONU: Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 0

10.KONU: Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürkçülük; Atatürk ilkelerinden; devrimlerinden; Atatürk’ün devlet, toplum, eğitim, hukuk, ekonomi vb. konulara dair ortaya koyduğu temel esaslardan meydana gelen bir sistemdir. Bu sistemin en önemli parçası ise devrimleri felesefi temellere dayandıran altı temel ilkedir....

6. KONU: Kültürel Alandaki Devrimler 12

6. KONU: Kültürel Alandaki Devrimler

KÜLTÜR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂP HAREKETLERİ   Osmanlı devletinden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişle birlikte üzerinde en çok durulan ve yeni bir tanımlama ile birlikte çerçevesi çizilen noktalardan biri de kültür konusu olmuştur. Milli ve çağdaş bir...

7. KONU: Toplumsal Alandaki Devrimler 16

7. KONU: Toplumsal Alandaki Devrimler

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar Yeni bir yönetime kavuşan Türkiye halkı için yeni bir kimlik ve yeni bir vatandaş tanımlaması yapmak gerekmiştir. Bu durum toplumsal eşitliği sağlamaktan geçiyordu. Herkese bir soyadı verilerek unvan ve lakap...

8. KONU: Atatürk Dönemi Ekonomik Gelişmeler 7

8. KONU: Atatürk Dönemi Ekonomik Gelişmeler

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA EKONOMİK ALANDA YAŞANAN GELİŞMELER Giriş Türk devrimi,  Osmanlı mirası üzerine kurulduğu için ekonomik olarak adeta bir “enkaz” devralmıştır.  Kapitülasyonların yaygınlaştırılması, Sanayi devrimi, dış borç ve Duyun-u umumiye idaresi, Reji idaresi ve...

Editor Picks