5. KONU: Eğitim Alanında Yapılan Devrimler

You may also like...

22 Responses

 1. Sadık Can dedi ki:

  Eğitime, insan yetiştirme sanatı denilmesinin sebebi nedir?

 2. Sadık Can dedi ki:

  Osmanlının kuruluş ve yükselme döneminde hangi eğitim kurumları vardı?

 3. Sadık Can dedi ki:

  Osmanlı devletinin batılılaşması ilk olarak hangi alanda başlamıştır?

 4. Sadık Can dedi ki:

  19. Yüzyılda batı örnek alınarak açılan ilk, orta ve yüksek okullar hangileridir?

 5. Sadık Can dedi ki:

  Osmanlı devletinde farklı farklı eğitim kurumlarının bulunması ve bu kurumların farklı kaynaklardan beslenmesinin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?

 6. Sadık Can dedi ki:

  Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan yeniliklerde hangi temel ilkeler esas alınmıştır?

 7. sadık can dedi ki:

  Osmanlı’da Eğitimin Batılılaşması Aşamaları:
  1773 Mühendishane-i Bahri-i Hümayun (Deniz Mühendishanesi)
  1795 Mühendishane-i Berri-i Humayun (Kara Mühendishanesi)
  1826 Askeri Tıbbıye
  1835 Harb Okulu
  1838 Rüştiyeler
  1857 Maarif-i Umumiye Nezareti (Eğitim Bakanlığı)
  1848 Darülmuamllimin (Öğretmen Okulları)
  1861 Kız Rüştiyeleri (Ortaokul)
  1870 Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulları)
  Mektebi Sultani (Galatasaray Lisesi)
  Mektebi Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
  Maliye, Tıp, Hukuk, Ticaret, Güzel Sanatlar Veterinerlik….

 8. sadık can dedi ki:

  II. Meşrutiyet Döneminde ülkede yaklaşık olarak;
  435 Amerikan, 80 Fransız, 30 İngiliz, 7 Alman okulu bulunmaktaydı

 9. sadık can dedi ki:

  İlk TBMM’de 6 Mayıs 1920’de Maarif Vekilliği (Eğitim Bakanlığı kurulmuş ve bütçenin yaklaşık % 6’sı eğitim payı olarak ayrılmıştır.

 10. sadık can dedi ki:

  15-21 Temmuz 1921 Maarif (Eğitim) Kongresi toplarak eğitim sorunlarına çözüm aranmaya ve eğitimcilerin görüşlerinde yararlanılmaya çalışılmıştır.

 11. sadık can dedi ki:

  1921 Maarif Kongresinde;
  Ulusal eğitim programı,
  İlköğretimin beş yıla çıkarılması,
  İlköğretim müfredatına çalışma hayatına ait derlerin konulması,
  Köylüler için üretimi artırıcı,
  aileyi kalkındırıcı vb gibi eğitim programları tartışılmış ve karara bağlanmıştır.

 12. sadık can dedi ki:

  Osmanlı devletindeki eğitim kurumlarından medrese geleneksel dini eğitimi; mektep de batılı eğitimi temsil etmiştir.

 13. sadık can dedi ki:

  1924 Anayasasının 87. maddesine göre “ilk öğretim devlet okullarında zorunlu ve parasızdır” denilerek ilköğretim çağındaki her çocuğun öğretim görebilmesi için önlemlerin alınması devlete bir görev olarak verilmiştir.

 14. sadık can dedi ki:

  1924 yılında Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitim birleştirilmiş ve laikleştirilmiştir.

 15. sadık can dedi ki:

  1924 yılından itibaren kapanan medreselerin yerini İmam hatip ve İlahiyat Fakülteleri almıştır.

 16. sadık can dedi ki:

  1927 karma öğretime geçilmiştir.

 17. sadık can dedi ki:

  1929 yılında zorunlu din dersleriyle Arapça ve Farsça dersleri kaldırılmıştır.

 18. sadık can dedi ki:

  Günümüze kadar gelen eğitim sisteminin temeli 1926 çıkarılan Maarif Teşkilatı Kanunu ile atılmıştır. Buna göre: Eğitim kurumları yeniden düzenlenmiş, İlk ve orta öğretim esasları belirlenmiş, ilk öğretimin zorunlu ve parasız olduğu teyit edilmiş, eğitim örgütünün yönetim merkezi durumundaki Talim ve Terbiye Dairesi kurulmuştur.

 19. sadık can dedi ki:

  Yeni devletin eğitimdeki temel ilkeleri:
  Milli eğitim
  Laik eğitim
  Eğitimde birlik
  Çağdaş eğitim
  Karma eğitim
  zorunlu ve parasız eğitim
  araştırmacı ve analitik eğitim

 20. sadık can dedi ki:

  Osmanlı eğitim sisteminde mektepli-medreseli çatışmasının sebepleri nelerdir?

 21. sadık can dedi ki:

  Misakı Maarif (Eğitim Andı): 8 Mart 1923 tarihinde dönemin İsmail Sefa’nın (Uzler)bakanlığı döneminde Eğitim bakanlığınca hazırlanan, milli eğitimin amacı ve yeni devletin eğitimde gözeteceği temel ilkeleri ortaya koyan belge.

 22. sadık can dedi ki:

  Tevhidi Tedrisat Kanunu, Manisa milletvekili Vasıf Çınar ve 57 arkadaşının imzasıyla 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı yasayla kabul edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.