Tagged: Demokratik açılım

Demokratik Açılım Üzerine 0

Demokratik Açılım Üzerine

 Türkiye’de yaklaşık bir yıldır Kürt açılımı, Ermeni açılımı, Alevi açılımı, Romen açılımı gibi açılımlar süreci yaşanmaktadır. Bu açılımlar içerisinde en önemli ve diğerlerini doğuranı Kürt...